logo museumgift
EGYPTE - klik op een categorie
home
home
home
home
home
home
home

OVERIG - klik op een categorie
home
home

 

HOOIWAGEN(1.000)

Jheronimus (Joen) Bosch ('s-Hertogenbosch, circa 1450 – 9 augustus 1516): ‘de Hooiwagen”. Het is een drieluik: het paradijs, een allegorische voorstelling rondom een hooiwagen en de hel. Er bestaan twee versies: één in het Museo del Prado in Madrid en één in het Escorial in Madrid.

Op het middenpaneel is te zien hoe – onder het alziend oog van een Christus als Man van Smarten – een hooiwagen wordt bestormd door een hysterische mensenmenigte, waarvan iedereen een beetje hooi probeert te bemachtigen. De kar wordt voortgetrokken door angstaanjagende demonen, terwijl de kar gevolgd wordt door een stoet hoogwaardigheidsbekleders, waaronder koningen, edelen en een paus. Op de voorgrond is te zien hoe het hooi in de zakken van monniken en kwakzalvers terechtkomt. Uit verschillende laatmiddeleeuwse bronnen blijkt dat hooi geassocieerd werd met wereldse zaken, zoals bedrog, ijdelheid, materialisme en genotzucht. Hooi komt bijvoorbeeld voor in de spreekwoorden ‘iemands kaproen met hooi vullen’ (iemand bedriegen) en ‘de wereld is een hooistapel, en ieder neemt daarvan zoveel hij vatten kan’. Ook komt het voor in formuleringen als ‘tis al hoy’ (het is allemaal hooi) en ‘alle vlees is hooi’, steeds verwijzend naar de vergankelijkheid van de mens. Jeroen Bosch is een kunstschilder behorend tot de Noordelijke renaissance. Hij ging de geschiedenis in als ‘den duvelmakere’ (de schepper van duivels) en als schilder van satirische voorstellingen, maar hij is vooral van betekenis als vernieuwer van de bestaande beeldtraditie. Hij gaf op vindingrijke wijze invulling aan bestaande motieven en bedacht een reeks van nieuwe composities. Het gevolg hiervan is dat de precieze betekenis van een deel van zijn werk vandaag de dag onbekend is. Hoewel hij al tijdens zijn leven een beroemd schilder was, en hij opdrachten van het hertogelijk hof in Brussel kreeg, is er vrij weinig over hem bekend.

Materiaal: fotopapier - karton
Afmeting: 68 x 48,5 cm - box: 22 x 13,5 x 7 cm
Gewicht: 0,66 kg.
Prijs: € 22,95
Voorraad: Onvoldoende voorraad!
Lees hier verder over onze bestelwijze!
 

 
Aantal: Bedrag: € 22,95